Exekútorský úrad Vranov nad Topľou

JUDr. Štefan Šviderský, PhD., súdny exekútor

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok08:00 - 10:0013:00 - 16:00
Utorok08:00 - 11:0013:00 - 15:00
Streda08:00 - 11:0013:00 - 15:00
Štvrtok08:00 - 11:0013:00 - 15:00
Piatok08:00 - 11:0013:00 - 15:00
Sobota--
Nedeľa--
Účastníci exekučného konania sa vybavujú len v úradných hodinách exekútorského úradu.
Bankové spojenie:
IBAN SK85 0200 0000 0018 4824 5632

Pri úhradách vždy uvádzajte variabilný symbol : EX číslo/rok

Telefonický kontakt :
0905 260 570

Mimo úradné hodiny nás môžete kontaktovať emailom :
exekutor@svidersky.sk


ul. Hronského 1811, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 35513136 | DIČ: 1020775833 | IČ DPH: SK1020775833

Rozhodnutie o vymenovaní za súdneho exekútora MS SR číslo: 5122/1995-30/75

Zásady ochrany osobných údajov - GDPR*